Teacher Program

Dharma Bums Teacher Program

Dharma Bums ขอมอบสิทธิพิเศษสำหรับ Instructor หรือครูผู้สอนคลาสออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มพลังบวกให้คุณครูหรือเทรนเนอร์ได้มีแรงและกำลังใจในการส่งต่อความเข้มแข็งและพลังในการทำสิ่งดีๆให้เหล่าลูกศิษย์ 

เพียงลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมโปรแกรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  

สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วม Teacher Program ได้ที่: https://bit.ly/2U7Wk5s

สิทธิประโยชน์

 1. รับส่วนลด 20% สำหรับซื้อสินค้าราคาปกติ
 2. Dharma Bums Birthday Gift
 3. สิทธิ์ในการใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมหรือการสอน ณ Dharma Bums Flagship Store สยามสแควร์วัน ชั้น 2 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เมื่ออยู่ในสภาวะปกติที่สามารถจัดกิจกรรมกลุ่มได้ ตามประกาศของรัฐ)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

หมายเหตุ*

 • ผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมต้องทำการลงทะเบียนตามแบบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐานยืนยันการเป็น Instructor หรือครูผู้สอน และได้รับอีเมลล์คอนเฟิร์มเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์จากบริษัทก่อนเท่านั้น จึงจะถือว่าได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมโดยเสร็จสมบูรณ์
 • Please fill in the Instructor Program Registration Form and attach proof that you are an instructor/teacher/coach. An email will be sent to you to confirm that you have been qualified.
 • ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับ Email Confirmation เพื่อคอนเฟิร์มและขอบคุณสำหรับการสมัครเข้าร่วมโปรแกรม ภายใน 7 วันหลังจากสมัคร
 • An application result email will be sent to you within 7 days of submission.
 • บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิก การสมัครและสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมได้หากพบว่าข้อมูลที่ให้มาเป็นเท็จ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัท
 • We reserve the right to reject the application or forfeit the professional instructor status if false information is given. 
 • มูลค่าสินค้าที่สามารถซื้อโดยใช้สิทธิ์ Teacher Program สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี (คิดจากราคาเต็มของสินค้า)โดยไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • The instructor discount can be used with full price items, up to 30,000 THB tag price per year. The discount cannot be used with other promotions.
 • Birthday Gift จะได้รับในเดือนที่ตรงกับเดือนเกิดที่ได้ระบุในการลงทะเบียนมาเท่านั้น
 • Birthday Gift can be claimed in the birth month stated on the registration form.
 • สิทธิ์การใช้พื้นที่ Flagship Store Siam Square One ชั้น 2 สามารถขอใช้ได้ 1 ครั้ง/ไตรมาส ครั้งละไม่เกิน 3 ชม. โดยจะต้องทำการติดต่อขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ เพื่อเช็คตารางและวันว่างกับทางบริษัทก่อนทุกครั้ง ผ่านทาง Email: [email protected] หรือ LINE: @dharmabumsth
 • The workshop space in our Flagship Store Siam Square One Floor 2 can be booked and used once per quarter. Each booking will grant you up to 3 hours to hold an activity or workshop. Please check available time slots by sending us an email at [email protected] or via LINE: @dharmabumsth. Booking should be done 2 weeks in advance.
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องโพสต์ภาพสินค้าหรือโปรโมชั่นของทางแบรนด์ พร้อม Tag @dharmabumsth ทาง Social Media ขั้นต่ำเดือนละ 1 ครั้ง
 • Program participants are asked to post a Dharma Bums product or promotion image and tag @dharmabumsth on social media at least once per month.
 • ทางแบรนด์สามารถนำภาพของผู้รับสิทธิ์ที่ Tag แบรนด์ มาใช้ต่อในเชิงพาณิชย์ได้
 • Dharma Bums Thailand reserves the right to repost or use Program Participant’s images with the tag “@dharmabumsth” commercially. 
 • สิทธิพิเศษไม่สามารถและเปลี่ยนเป็นจำนวนเงินหรือสินค้าได้ในทุกกรณี
 • Professional instructor discount cannot be converted into cash.
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทุกกรณี
 • Dharma Bums Thailand reserves the right to change terms & conditions.

Eligible members include:

 • Yoga Teachers 
 • Group instructors
 • Personal Trainers 
 • Run Club leaders
 • Studio owners 
 • Studio members
 • Dance Instructors